Et samarbejde om uddannelse og rekruttering
Fiskericirklen er et samarbejdsforum mellem fiskeriafhængige kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Vi har bl.a. til formål at sikre den fornøde rekruttering til fiskerierhvervet.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.