Du spørger - vi svarer
Ring til Fiskeriskolen EUC Nordvest på 96 91 92 30, hvis du har spørgsmål til din uddannelse.
Eller mail fiskeri@eucnordvest.dk

Om grunduddannelsen

Med Fiskeriets Grunduddannelse bliver du klædt på til at klare mange af de udfordringer, du møder i moderne fiskeri. Det gælder både praktiske opgaver på havet, der kræver hurtig og selvstændig handling og de forretningsmæssige opgaver som en ansvarlig del af et team.

Den toårige grunduddannelse består af to skoleperioder og tre praktikperioder på forskellige fiskefartøjer.

I praktikperioderne er du på fiskeri, hvor du deltager aktivt i livet om bord og afprøver de forskellige arbejdsfunktioner. Det omfatter alt fra proviantering og madlavning til klargøring og vedligeholdelse af fartøj og grej, håndtering af fangst og vagttjeneste.

På Fiskeriskolen bliver du undervist i en række fag. Det omfatter:

    • Sikkerhed
    • Fiskearterne, fangstmetoder, fiskeredskaber, fartøjer, fiskens behandling og 
       kvalitet
    • Sygdomsbehandling
    • Administration og økonomi
    • Navigation
    • Motorer og maskinrummets udstyr
    • Arbejdsmiljø, brand og reparationssvejsning
    • Kabystjeneste
    • Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker
    • Radio

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.