Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført Fiskeriets Grunduddannelse, får du udleveret Det Blå Bevis på din uddannelse og du kan tage hyre på danske fiskefartøjer.

Det Blå Bevis giver dig lov til at sejle som fører af et fiskefartøj på optil 9 meter. Hvis du under skoleperioden har taget duelighedsbeviser i sejlads for fiskere, motorpasning samt radiocertifikat og sygdomsbehandlerbevis, må du sejle som fører af fiskefartøjer på optil ca. 15 meter.

Det Blå Bevis giver dig også adgang til videreuddannelse – i første omgang til Fiskeskipper af 3. grad, derefter Fiskeskipper af 1. grad. Der ud over er der mulighed for uddannelse til styrmand og skibsfører i handelsflåden.

Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V | Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk


Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.