Bliv fisker

Vælger du en fremtid som fisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter af i det fri.

Her er ingen 8 til 16 arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet, når de faste udgifter er trukket fra. Dvs. fanger I mange fisk, tjener I en god løn og modsat, hvis fangsten er ringe.

Vil du arbejde som fisker, skal du først gennemgå et 3 ugers sikkerhedskursus. Er du 18 år eller derover, kan du nu tage hyre på et fartøj som fisker. Hvis du derimod er under 18 år, skal du starte på fiskeriets 2 årige grunduddannelse. Det anbefales, du uanset alder gennemfører fiskeriets 2 årige grunduddannelse, da den giver dig en stor ballast som fisker.

Finder du siden ud af, at du gerne vil være herre på eget dæk, kan du søge videre uddannelse til fiskeskipper.
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V | Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk


Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.