Du spørger - vi svarer
Ring til Skagen Skipperskole på 99 44 33 44, hvis du har spørgsmål til skipperuddannelsen.
Eller mail post@skipperskolen.dk

Fiskeskipper af 1. grad

Uddannelsen som fiskeskipper af 1. grad er til dig, som gerne vil ud på de frie vidder og have et stort ansvar. Her får du virkelig mulighed for at prøve dine kræfter af. Du vil typisk sejle i store fartøjer, ligesom du leder en anselig besætning.

Som fiskeskipper af 1. grad kan du med andre ord sejle alle typer fiskefartøjer i alle farvande.

De fag, der undervises i på fiskeskipper 3. kurset, vil blive udbygget, og derudover vil du lære fiskeribiologi, havlære, signalering og radar.

Læs mere på www.skipperskolen.dk

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.