Du spørger - vi svarer
Ring til Skagen Skipperskole på 99 44 33 44, hvis du har spørgsmål til skipperuddannelsen.
Eller mail post@skipperskolen.dk

Fremtidsmuligheder

Med din skippereksamen er din vej banet til at blive styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på et fiskeskib.

Konkret må du fungere som styrmand på fiskefartøjer - uanset størrelse og farvandsområde - når du har taget din Fiskeskippereksamen af 1. grad. Efter 12 måneders sejltid som styrmand må du sejle som Fiskeskipper af 1. grad. 

Som Fiskeskipper af 1. grad kan du efteruddanne dig til sætteskipper, eller du kan søge videreuddannelse i handelsflåden.  
Læs mere på www.skipperskolen.dk

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.