Du spørger - vi svarer
Ring til Skagen Skipperskole på 99 44 33 44, hvis du har spørgsmål til skipperuddannelsen.
Eller mail post@skipperskolen.dk

Fremtidsmuligheder

Med din skippereksamen er vejen banet til at blive styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på et fiskeskib.

Konkret må du fungere som styrmand på fartøjer op til 45 meter indenfor Nærfart, når du tager din Fiskeskippereksamen af 3. grad. Efter 12 måneders sejltid som styrmand må du sejle som Fiskeskipper af 3. grad.

Dvs. din ancinnitet tæller.

Som Fiskeskipper af 3. grad kan du efteruddanne dig til kystskipper eller videreuddanne dig til Fiskeskipper af 1. grad og / eller sætteskipper.
Læs mere på www.skipperskolen.dk

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.