Duelighedsprøve i motorpasning

På kurset får du et grundlæggende kendskab til dieselsmotorens hoveddele, motorens arbejdsgang, elektriske installationer i skibe, udførelse af hyppigst forekommende motoreftersyn, forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler og lænsesystemer. Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og under hensyntagen til beskyttelse af havmiljøet, at kunne varetage pasning af skibsmaskinanlæg på maksimalt 750 Kw.

Kurset afsluttes med Duelighedprøve i motorpasning.

Adgangskrav:
Der skal kunne dokumenteres sejltid på 6 måneder.

Varighed:
10 dage
inkl. eksamen.

Kurset giver kompetence.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.