Duelighedsprøve i sejlads

Du får et grundlæggende kendskab til navigation, herunder brug af søkort og magnetkompas i forbindelse med sejladsplanlægning, kursberegninger under hensyntagen til påvirkning af vind og strøm, stedsbestemmelse og sejlads efter fyr og afmærkninger. Du opnår kendskab til anvendelse af og fortrolighed med de internationale søvejsregler, herunder vigeregler og lanterneføring. Kurset omhandler endvidere emner som brug af elektronisk navigationsudstyr, ansvar og vagthold, havmiljøet, søsikkerhed, stabilitet, brand og motorbetjening.
Kurset afsluttes med duelighedsprøve i sejlads.

Adgangskrav: Der skal kunne dokumenteres sejltid på 12 måneder i fiskeskibe over 9 meter og bestået syns- og høreprøve for søfarende.

Varighed:
15
dage inkl. eksamen.

Kurset kan afvikles i de lokale fiskerihavne.
Kurset giver kompetence.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.