Fiskeriets sikkerhedskursus

På kurset, der foregår på og med undervisningsskibet ” Athene”, vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder i og viden om søsikkerhed, redningsmidlers anvendelse og vedligeholdelse. Det gælder bl.a. redningsdragter, redningsveste, redningsflåder og mand-over-bord- båd. Du vil blive trænet i at kunne handle konstruktivt i forbindelse med ulykker, evakuerings- og redningssituationer.

Du får kendskab til ergonomi, hypotermi, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed under sejlads og fiskeri og om, hvordan redningstjenesten og helikoptertjenesten opererer, og ikke mindst hvordan, du får fat i hjælpen, når der er brug for den. Du vil lære at yde førstehjælp og opnå kompetencer til at anvende medicinkiste C og deltage i brandbekæmpelse.

Varighed: 15 dage.

Kurset afvikles i fiskerihavne rundt i landet.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.