Søsikkerhed for erfarne fiskere

På kurset, der foregår på og med undervisningsskibet ”Athene”, vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder i og viden om søsikkerhed, redningsmidlers anvendelse og vedligeholdelse. Du vil blive trænet i at kunne handle konstruktivt i forbindelse med ulykker, evakuerings- og redningssituationer. Du vil blive undervist i brandslukningsudstyr og brandbekæmpelse i praksis samt opnå grundlæggende kendskab til førstehjælp, hypotermi, arbejdsmiljø og om, hvordan redningstjenesten og helikoptertjenesten opererer.

Adgangskrav: Alle erhvervsfiskere.

Varighed:
5 dage.


Kurset afvikles i fiskerihavne rundt i landet.
Kurset giver kompetence.

fiskericirklen.dk
Bestil / download fiskerifaglige bøger.

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om skipperskolen.

fishermannow.com
Click here and visit the international website.