For UU Vejledere

Varighed – 2 år.

Adgangskrav – Min. 16 år og godkendt  sundhedsbog.

Bestået søsikkerhedskursus.

Sted – Fiskeriskolen, Thyborøn.

Kontakt

Tlf. nr.: 96 91 92 30

Få mere at vide – på fiskeriskolen.dk

Som erhvervsfisker bliver eleven en del af det moderne fiskeri.
På erhvervsfiskeruddannelsen bliver eleven klædt på til at klare de udfordringer, man møder i det moderne fiskeri.

Eleven får et indgående kendskab:

  • til sikkerhed til søs
  • til redningsudstyr, der er om bord på fiskefartøjer
  • til de arbejdsfunktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen

Med en uddannelse til Erhvervsfisker, får eleven alle muligheder for at prøve sine kræfter i det fri.

Her er ingen faste arbejdstider, og lønnen bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet.

Eleven får altid en fast elevløn hver måned – også selvom fangsten har været mindre gode i en periode.

Kontakt en af fiskeriets egne konsulenter:

Thorbjørn
Strunk

Uddannelseskonsulent
Mail: fiskeri@fiskeriskolen.dk
Tlf: 96 91 92 30

Sussi
Jensen

Uddannelseskonsulent
Mail: fiskeri@fiskeriskolen.dk
Tlf: 96 91 92 30

Bliv kontaktet