Efteruddannelse

I Thyborøn finder du Danmarks eneste Fiskeriskole, der har udviklet sig til at være kompetencecenter for blå erhverv i Danmark.

Skolens mangeårige erfaringer i uddannelse og udvikling inden for fiskerierhvervet har spillet en central rolle i vore bestræbelser på at kunne uddanne og opkvalificere ansatte, ledere og ejere inden for alle blå erhverv.

Vi satser på at:

  • arbejde tæt sammen med blå erhverv, havne og fiskeauktioner
  • deltage i aktiviteter og tiltag, der kan fremme kendskabet til erhvervene, både lokalt, national og internationalt
  • have skarp fokus på hele tiden at være dygtige og sikre, at vore uddannelsesudbud er tidssvarende og individuelt tilpassede
  • deltage i samarbejde med europæiske fiskeriskoler

Skolens fornemste opgave består i at uddanne og udvikle kompetente medarbejdere til fiskerierhvervet og de øvrige blå erhverv.

Vi tilbyder:

  • målrettede, tværfaglige og kompetencegivende uddannelser og kurser, der kvalificerer erhvervene og de ansatte bedst muligt til fremtidens udfordringer
  • rådgivning og konsulenthjælp til behovsafklaring og planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter, møder og konferencer
  • hjælp til udvikling af miljøer i de blå erhverv ved at indsamle, formidle og videregive ny viden.

“Man får bare et helt specielt forhold til hinanden, når man er ude at fiske, fordi man er så tæt, som man er. Når jeg er på havet, så hjælper jeg med at sætte grejer ud og hive grejer ind. Og renser, pakker fiskene og laver mad. Det er meget hyggeligt, når man står og renser fisk, fordi så står man og får en hyggelig snak om alle mulige ting.”

Magnus

Elev på fiskeriskolen

Fiskeriskolen er en del af EUC Nordvest uddannelsescenter i Thisted. EUC Nordvest udbyder undervisning og andre uddannelsesaktiviteter inden for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, gymnasieuddannelser, videregående uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrige efter- og videreuddannelser. Fiskeriskolen har derfor mulighed for at trække på lærerkræfter og andre ressourcer herfra, så vi kan tilbyde efteruddannelse og kompetenceudvikling inden for andre relevante fagområder som f.eks. ledelse, økonomi, sprog og it.

Faciliteter

Fiskeriskolen råder over moderne og veludstyrede lokaler og det fuldt udrustede undervisningsskib Athene M/S.

I forbindelse med kurser, møder og lign. kan vi tilbyde forplejning, overnatning og undervisningslokaler med moderne og relevant udstyr.

Placeringen i det vestjyske med havn, fiskerirelaterede erhverv, fiskeriauktion, frisk luft og skønne omgivelser giver en fantastisk ramme for et godt arrangement og ophold.

Har du eller din virksomhed behov for kompetenceudvikling, et kursus eller et arrangement hjælper vi med såvel planlægning som afholdelse. Kontakt os på tlf. nr. 9691 9230 for at høre nærmere.

Vi tilbyder f.eks.

STCW-kurser og re-certificering af samme.

Brandbekæmpelse i skibe, søsikkerhed, medicinkiste, ROC, motor og duelighedsbevis.

Uddannelse og efteruddannelse af fisker

Redskabslærer, lovgivning, kabystjeneste, konstruktion af trawl m.fl.

Uddannelse og efteruddannelse af fiskehandler

Kvalitetsvurdering, fisk og skaldyr.

 Uddannelse og efteruddannelse til færgefart

Farligt gods, medicinkiste m.fl.

 

Whirlwind

Tilmeld dig kursus/efteruddannelse

Vores kurser og efteruddannelser spænder vidt – lige fra uddannelse af uøvede søfolk til efteruddannelse og opkvalificering af erfarne søfolk.

Whirlwind

Mere information?

Tilmeld dig og få nyheder og muligheder direkte i indbakken.