Erhvervsfisker

Som erhvervsfisker bliver du en del af det moderne fiskeri. På Erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i fiskeriet.

  • Du får et indgående kendskab til sikkerhed til søs
  • Du bliver fortrolig med det redningsudstyr, der er om bord på fiskefartøjer
  • Du bliver oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen.
  • Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri

 

Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet, når de faste udgifter er trukket fra.

Er du med til at fange mange fisk og har taget din del af tjansen, tjener du en god løn og modsat, tjener du mindre, hvis fangsten er dårlig. Som elev får du dog altid en fast elevløn hver måned – også selvom fangsten har været ringe.

Oversigt over opbygningen

Skole
Fiskefartøj

“Drengene på skolen dem får man et godt bånd til. Vi interesserer os jo for det samme, og man er jo sammen med dem i skolen og i fritiden. Man kan ikke undgå hinanden.”

Silas

Elev på fiskeriskolen

Når du er færdig med din uddannelse som erhvervsfisker, får du Det blå Bevis. Med Det Blå Bevis i hånden har du lov til at føre fartøjer op til 9 meter. Mange af vores dygtige elever får fast hyre på et af de skibe, hvor de har været i praktik.

Selvstændig erhvervsfisker

Har du lyst til at læse videre eller blive selvstændig, kan du også det, når du har fået Det Blå Bevis. Det Blå bevis giver dig bl.a. mulighed for støtte til etablering af virksomhed, hvis du vil starte som selvstændig. Hvis du under skoleopholdende har bestået duelighedsbeviser i sejlads for fiskere og motorpasning samt radiocertifikat og sygdomsbehandlerbevis, må du sejle som fører af fiskefartøjer på op til 15 meter.

Videreuddannelse

Det Blå Bevis giver dig også adgang til at fortsætte på skipperskole. Efter 6 måneder kan du tage eksamen til fiske- eller kystskipper. Fortsætter du endnu et år, kan du blive sætteskipper. Med disse eksamener har du lov til at sejle større skibe.

Oversigt over fag og undervisning

Her kan du downloade en brochure om erhvervsfiskeruddannelsen.

Drømmer du også om en hverdag fyldt med spænding og oplevelser?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv klogere på de mange muligheder for en karriere på havet.