Fiskeskipper

Som fiskeskipper skal du vide en række ting om, hvordan du driver virksomhed. Det omfatter alt fra, hvordan du sejler et fartøj og kvalitetsbehandler fisk, til hvordan du leder besætningen ombord.

Mere konkret får du under skipperuddannelsen en grundig indføring i alt, hvad der er værd at vide om navigation, radiokommunikation og meget mere.

Når du senere kommer ud og skal bruge din uddannelse, er du chefen om bord.

Fiskeskippereksamen af 3. grad er uddannelsen for dig, som vil sejle fartøjer under 45 meter i Nærfart.

Fiskeskippereksamen af 1. grad er uddannelsen for dig, som vil sejle på alle typer fartøjer uanset størrelse og farvandsområde.

“Drengene på skolen dem får man et godt bånd til. Vi interesserer os jo for det samme, og man er jo sammen med dem i skolen og i fritiden. Man kan ikke undgå hinanden.”

Silas

Tidligere elev

Fiskeskipper af 1. grad

Uddannelsen som fiskeskipper af 1. grad er til dig, som gerne vil ud på de frie vidder og have et stort ansvar. Her får du virkelig mulighed for at prøve dine kræfter af. Du vil typisk sejle i store fartøjer, ligesom du leder besætningen.

Som fiskeskipper af 1. grad kan du med andre ord sejle alle typer fiskefartøjer i alle farvande.

De fag, der undervises i på fiskeskipper 3. kurset, vil blive udbygget, og derudover vil du lære fiskeribiologi, havlære, signalering og radar.

Fiskeskipper af 3. grad

Det tager et halvt år at tage fiskeskippereksamen af 3. grad. Med den eksamen i hånden må du arbejde som styrmand på fartøjer op til 45 meter indenfor Nærfart. Efter ét års sejltid får du ret til at sejle som Fiskeskipper af 3. grad.

Fagene på uddannelsen omfatter følgende:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Skibsteknik
 • Søret
 • Meterologi
 • Fiskerilovgivning
 • Maskinlære
 • Engelsk
 • Søsikkerhed
 • Fiske- og navigationssøgningsinstrumenter
 • Kutterregnskab
 • Kurser i sundhedslære, radar, radio, brandbekæmpelse og -ledelse samt røgdykning

Oversigt over fag og undervisning

Her kan du læse mere om fag og undervisning vedrørende fiskeskipper uddannelsen.